Grattis Lantmännen!

Lantmännen är årets vinnare av Signumpriset. Det har de gjort sig väl förtjänta av!

Signumpriset delades i år ut för tjugoförsta året i rad av Groth & Co. Syftet med priset är att uppmärksamma nordiska företag som utmärker sig i sitt långsiktiga arbete med att vårda och förvalta sitt varumärke.

Signum-juryn har uppmärksammat det varumärkesarbete som Lantmännen gjort under de senaste tio åren och som fick sitt avstamp i en ny varumärkesstrategi och identitet 2006 med den gröna grodden som central, tydlig symbol.

Lantmännen har under de här åren tänkt både långsiktigt och klokt.

Genom att samla flera varumärken under samma paraply får dessa gemensamt betydligt större muskler. Självklart skulle varken Kronfågel, Axa, Kungsörnen, GoGreen eller något av de andra av Lantmännens varumärken, ensamma kunna göra tillnärmelsevis så omfattande kampanjer som dem de gör tillsammans.

Det stärker dem alla både mot övriga konkurrenter och mot anonyma lågprisprodukter och kedjemärken.

Lantmännen har också fördelen av en gemensam nämnare som ligger väldigt väl i tiden och som de bygger sin kommunikation på: den svenske bonden.   Närhet, tydligt ursprung, renhet och god djuromsorg, är argument som blir allt intressantare för de flesta konsumenter.

Klimat- och miljödebatter har stärkt intresset för närproducerat och fräscha råvaror. Svenskt jordbruk har här överlag stora möjligheter att hävda sig i konkurrensen. Både på hemmaplan, och i en internationell konkurrens.

Reklamens ton passar också mycket bra till varumärkeslöftet ”Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord”.

Inte minst i den geniala kampanjen för några år sedan på temat ”Fånga gårdagen”, som vände sig mot resursslöseri och matslarv och istället gav tips på hur man skulle laga något gott av sina rester istället för att slänga dem i soporna.

Men många andra än varumärken utvecklade från svenska jordbruksprodukter, kan låta sig inspireras av Lantmännens strategi. Inte minst deras insikt om att många små blir stor och stark tillsammans.

Den strategin fungerar inte alls bara för dem som har samma ägare.

Varför skulle inte varumärken som samsas på konsumenternas bord inte också kunna göra det i reklamen?

Istället för att kasta sin ansträngda marknadsbudget i gapet på detaljhandelskedjorna för att stärka deras varumärken, skulle man stötta varandra i gemensamma kampanjer. Exempelvis Leksandsbröd, Pågen, Pastejköket och Björnekulla skulle kunna jobba under paraplyet ”Frukostklubben”. Zeta, Fontana, Santa Maria och Svegro kunde bli ”Medelhavsköket”. Och så vidare.

Det borde dessutom vara självklart för reklam- eller pr-byråer som vill undvika arbetsbrist, att föreslå och administrera dessa samarbeten.

 

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Grattis Lantmännen!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.