Måste generationsväxlingar knäcka byråer?

Den svenska reklambranschen har visserligen bara ett drygt halvsekel i ryggen. Men under den tiden har redan generationer av reklambyråer fötts, blommat och vissnat ner för att försvinna. Sällan har byråerna överlevt i flera generationer på samma nivå. I en tidig utgåva av Quo Vadis, i oktober 1988, fanns en artikel om generationsskiften i reklambranschen. Några av den tidens mest etablerade byråledare, bland andra Lars Falk (Falk & Pihl) och Gunnar Broman (Carlson & Broman), talade om hur de trodde man kunde skapa förutsättningar för byråernas fortsatta styrka. Även sedan de själva klivit av.

Gunnar Broman var inte säker på att han alls tyckte det var nödvändigt att byrån överlevde sina grundare. Han visade sig vara den mest realistiska.

Falk & Pihl däremot hade sedan länge sålts till DDB och försökte med nätets beskydd behålla nivån. Men dödskampen blev utdragen och svår. DDB köpte senare också Carlson & Broman innan Paradiset blev den pusselbit som gav det internationella nätet en toppbyrå på plats i Stockholm en tid. Men idag spelar DDB Stockholm kanske inte riktigt på samma premiärscen längre.

Lowe Brindfors har varit uträknade några gånger, sedan grundargruppen lämnat byrån. Men de har kämpat sig tillbaka flera gånger. Inte alltid till riktigt samma höjder som ursprungligen, men nästan. Nu är det dock ett tag sedan byrån räknades till det absoluta toppskiktet.

Det finns många, liknande historier att lära av.

Ofta har förändringarna kommit som en följd av att internationella nätverk tagit över och de ursprungliga ägarna lämnat byrån.

Forsman & Bodenfors är sedan åratal stadigt parkerad på den absoluta toppen av svensk reklambransch. Ännu har byrån inte genomgått något total generationsväxling, men centrala personer som Sven-Olof Bodenfors och Filip Nilsson jobbar inte kvar på byrån idag, utan att det förefaller ha inverkat speciellt negativt. Men flera ursprungliga och tillkomna kulturbärare utgör fortfarande kärnan i byrån.

Jag talade med Sven-Olof Bodenfors om generationsväxlingar för några år sedan. Han ville dock inte tala om generationer över huvud taget. Han tyckte det var en felaktig beskrivning.

”Den intressanta frågan är hur man bemannar ett företag så att det behåller sin nivå. Det blir en sådan ungdomsfixering att tala om generationsbyten. Som ledare har man över tiden att ansvar att utveckla ett företag parallellt med innehållet. Ofta är byråer väldigt homogena grupper. Det är ett problem. Man måste vara sammanhållen av en idé, men drivkraften är inte förknippad till ålder, utan till intresse och energi”, tyckte Sven-Olof Bodenfors. Han menade att en styrka hos Forsman & Bodenfors är att byrån är så heterogen, vilket är en väsentlig förutsättning för kontinuitet.  För att uppnå det är det angeläget att unga förmågor växer in i verksamheten samtidigt som man inte tappar de äldre för snabbt. Svensk reklambransch har länge fokuserat alldeles för mycket på individer, hävdade Sven-Olof Bodenfors och påpekade att Forsman & Bodenfors istället betraktat sig själv som ett kollektiv. ”Personfixering är inget att sträva efter. Om det blir för mycket monoliter, blir det inte bra. Får man istället familjen att hålla ihop får man en starkare släkt och ett bättre resultat”, konstaterade Sven-Olof Bodenfors.

Forsman & Bodenfors och Åkestam Holst har många likheter och beröringspunkter i sina filosofier. De har också har under många år också varit våra mest prisbelönta byråer, både nationellt och internationellt och ofta även växlat topplaceringarna i Årets Byrå.

Jag har många gånger förklarat de båda byårernas förmåga att hålla sig fast i toppen med deras likande bakgrund och det faktum att byråerna förblivit ägarledda och lokala och ändå lyckats attrahera stora, internationellt verksamma kunder.

Åkestam Holst har nu – genom NoA – lämnat den beskrivningen.

Nu återstår att se om det kan bli den byrågrupp som kan bryta mönstret.

 

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Måste generationsväxlingar knäcka byråer?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.