Gemensamma krafter från marknadsorganisationerna

#metoo-rörelsen öppnade i dammluckor som aldrig kan stängas igen. Flodvågen sköljer över större delen av världen, även om förutsättningarna för förändring naturligtvis varierar.

Den australiska medieplattformen SBS skrev i en artikel i november, att rörelsen är speciellt stark i Sverige. Något som man bland annat förklarade med att Sverige kommit förhållandevis långt, när det gäller jämställdhet, och att tröskeln därför var relativt låg för att kvinnor skulle våga höja sina röster.

Idag har i stort sett alla branscher sina egna upprop inom #metoo. Från artister till jurister.

Kommunikationsbranschens upprop, #sistabriefen, initierades av Elin Ahlden (på Lennox PR), Ellinor Ekström (Garbergs), Maja Stridsberg (Westander) och Mimmi Sköldberg (Edelman Deportivo).

I slutet av november i fjol kom uppropet #sistabriefen

Jag tror att det gensvar de fick är rätt unikt. I Sverige och definitivt internationellt. De riktade sitt upprop till sex branschorganisationer. Men de hörsammades av 11. Mycket snabbt samlades Almega, DIK, Precis, Swedma, Sveriges Annonsörer, Swedish Content Agencies, Sveriges Kommunikatörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Marknadsförbund, Svenska PR-företagen, Sponsrings och EventSverige för att diskutera vad de gemensamt kan göra för att gemensamt bidra till mer jämställda arbetsplatser och få slut på sexualiserande, marginaliserande och nedvärderande av kvinnor.

Några av dessa organisationer är varandras motparter, andra kanske konkurrenter, om medlemmar. Men i detta sammanhang var de helt överens om att de skulle åstadkomma mest genom samarbete.

En mycket viktig faktor i sammanhanget är att dessa elva nationella organisationer, bland sina medlemmar samlar, i princip, alla företag inom marknadsförings- och kommunikationssektorn i Sverige (plus i vissa fall individuella medlemmar på höga nivåer i sina företag). För det är naturligtvis inte organisationerna i sig som är viktigast, utan deras medlemmar. Det är hos dem, på ledningsnivå, som dessa frågor måste tas på allvar.

7 december samlades branschorganisationerna första gången och beslutade samtidigt att också forma ett antal kommittéer för vissa specialfrågor.

Ledarna för de 11 branschorganisationerna berättade i fredags om sitt arbete. Foto: Nicole Lage-Vianna

I fredags kallade organisationerna till ett frukostmöte för att berätta om sitt arbete och diskutera fortsättningen, tillsammans med inbjudna medlemmar ur #sistabriefen.

Jag kan väl tycka att det var synd att det bara var #sistabriefens medlemmar som bjudits in. Jag inser att det skulle varit svårt att, till en rimlig kostnad, finna en lokal, med plats för alla organisationernas medlemmar. Men, åtminstone deras styrelser borde ha bjudits in, för att bidra till att föra diskussionerna vidare.

Journalisten Ulrika Fjällborg, som modererade mötet, har bevakat jämställdhetsfrågor i sju år. Hon konstaterade att det inte hänt så mycket på dessa sju år tillsammans, som under det senaste halvåret.

Detsamma verkar gälla för marknadsföringssektorns organisationer. En omfattande lista av konkreta åtgärder, påbörjade aktiviteter och planerade insatser visades på storskärmen. Tyvärr blev listan tämligen abstrakt och obegriplig, eftersom den utgjorde ett antal ”rubriker” utan konkret beskrivning, mer än i undantagsfall.

Men dessa undantagsfall var intressanta.

Exempelvis Tele2-klausulen, som innebär att Tele2 utvecklade ett tilläggsavtal, som stipulerar att de och deras byråpartners skall arbeta mot diskriminering och för jämställdhet. Det gäller både arbetsmiljön och den externa kommunikationen där annonsören aldrig ska bidra med stereotyp reklam. Båda parter är skyldiga att rapportera oegentligheter och om inte klausulen efterlevs, så har de rätt att säga upp samarbetet med 30 dagars uppsägningstid.

Klausulen lär ha tagits emot så väl att Tele2:s byråer, att även företagets övriga leverantörer och samarbetspartners, har fått del av det.

En annan konkret åtgärd är den telefonlinje för visselblåsare som öppnats, i samarbete med DIK. Även icke medlemmar i DIK, kunde ringa för att få råd och hjälp. Tanken var att linjen skulle vara öppen under två veckor, men DIK har nyligen beslutat att fortsatt hålla den öppen. Dessutom har man öppnat en mailbox, med adressen sistabriefen@dik.se, dit även icke medlemmar kan vända sig.

De elva organisationerna samlas under #kommunikationskoden och håller på att utveckla en hemsida med all information, etiska riktlinjer med mera.

För att komma tillrätta med diskriminering, trakasserier och övergrepp är det förstås viktigt att arbeta över hela linjen. Eller, som Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson påpekade, en jämlik och inkluderande organisation måste motarbeta alla kränkningar, oavsett om det rör sig om kön, ursprung, ålder eller något annat.

Själv är jag ju också en del av #kommunikationskoden, eftersom jag producerar tidningen Trender & Tendenser, som ges ut av Sveriges Marknadsförbund. Där arbetar jag självklart på ett sätt som ska främja jämställdhet, genom att bland annat skriva om forskningen på området, ta upp intressanta frågeställningar och diskussioner kring olika former av diskriminering, liksom att självklart intervjua minst lika många yrkeskvinnor som yrkesmän i branschen.

Det var också för arbetet med Trender & Tendenser, som jag i november i fjol belönades i WIM Journalist of the Year Award. Priset delades ut i London av nätverket WIM, Women in Marketing, med motiveringen: ”The judges were impressed by her coverage and thought-provoking points of view on highly provocative and current topical areas”.

Sveriges Marknadsförbund är ju den enda organisation inom marknadsföringssektorn, som ger ut en tidning med det uttalade syftet att bidra till ökad kunskap och utveckling för marknadsförare. Prenumerationsavgiften ingår i medlemsavgiften för förbundets medlemmar och de lokala marknadsföreningarna runt omkring i landet. Men vem som helst kan förstås köpa en prenumeration. Personligen kan jag väl tycka att medlemmarna i de övriga 10 organisationerna borde göra det.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.