Äntligen lite klarspråk i Guldäggskampanjen!

En del (alltför många) verkar betrakta Guldägget som bara någon slags skönhetstävling för kreatörer. Ibland har det nästan verkat som om branschen själv ser det så också. Och då tänker jag inte bara på de byråer som aldrig har varit i närheten av att ens bli nominerade. De fnyser gärna om ”inbördes beundran” när Guldägg kommer på tal.

Jag tänker också på den bransch som inte ens egentligen vågar tala om att den jobbar med reklam. Man talar om kommunikation och Sveriges Reklamförbund fick bli Sveriges Kommunikationsbyråer.

De borde ha lyssnat på Steve Jobs! Som Lee Clow uttrycker det i filmen där han berättar om sin karriär:  ”Steve Jobs figured it out through the brand he built, that everything a brand does is advertising”. 

Precis så är det.

Och riktigt bra reklam är guld värd!

Riktigt bra reklam håller också hög kreativ nivå. Det är ett av de självklara kännetecknen och förutsättningarna för bra reklam. 

Reklamen för Guldägget har tagit sig många olika uttryck genom åren. Ibland har den mer eller mindre bett om ursäkt för sin blotta existens.

Men, i år säger man precis som det är: ”Kreativitet är guld värd!”

Abby Priest, som ligger bakom årets Guldäggskampanj, illustrerar det med en utomhuskampanj illustrerade med gyllene ägg i 24 karat guld.

Guldägg i 24 karat illustrerar värdet av riktigt högkreativ reklam.

Det är förstås både spektakulärt och snyggt. Men det bästa, tycker jag, är att man också pekar på vad den gyllene ytan egentligen gömmer – bevisat goda resultat. 

För det finns ju ännu fler undersökningar och forskningsresultat som visat på värdet av högkreativ reklam, än det finns Guldäggskategorier. Årets Guldäggskampanj tar upp fyra av alla dessa forskningsrapporter som beskriver faktorer som ökad uppmärksamhet, högre ROI, större attraktivitet som arbetsgivare och ökade köpintentioner.

Under några år var Komm ju också medarrangör till 100-wattaren tillsammans med Sveriges Annonsörer, men de valde att lämna det samarbetet för ett par år sedan. Det var lite synd, tycker jag, även om det ju onekligen ofta är så att samma kampanjer får både Guldägg och 100-wattare. Vilket alltså också bevisar vad årets kampanj säger. 

Komms brittiska kolleger, IPA, arrangerar ju Advertising Effectiveness Awards, där sambandet mellan kreativitet och effekt verkligen blir tydlig. Och från de studier som Les Binet och Peter Field gjort av flera decennier av Advertising Effectiveness Award, kan man också få många bevis för hur viktigt det är med högkreativ reklam.

Men, från dessa studier kan man också se faran med att inte ge den högkreativa reklamen tillräckligt stort utrymme. När mediebudgeterna dras ner, så sjunker också effekterna. Hur bra och kreativ reklamen än är. Det går inte att göra vilka underverk som helst utan resurser. Jag skrev om det bland annat efter förra årets Guldäggsutdelning.

Binets och Fields mätningar har visat att belönad reklam 2011 gav 12 gånger så stor utväxling i form av marknadstillväxt per år, jämfört med icke belönad reklam. Men strypta budgeterna och ökad kortsiktighet har inneburit att den belönade reklamen idag når upp till 6 gånger så stor utväxling. Vilket i och för sig inte är så illa, men bara hälften av vad man tidigare klarade. Mer om det här.


Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Äntligen lite klarspråk i Guldäggskampanjen!

  1. Tycker fortfarande att det är märkligt att branschen driver en tävling för alster som kunder beställt och köpt och där de mest kreativa kampanjerna och därigenom också mest effektfulla vinner? Varför? Det är väl ändå uppenbart för marknaden om de gett effekt?
    När branschen var ny fanns förmodligen ett existensberättigande.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.