CannesLions 2024: Så kan marknadsförarna höja sitt värde idag

För att höja marknadsföringens värde behöver man attrahera och behålla de bästa kreativa talangerna och branschen måste återfå rollen som en plats för innovatörer, agitatorer och ”galningar”.  Då måste kommunikationen förankras i verkliga värderingar. Man måste byta fokus från att sälja prylar till att uppfylla behov.

Det var utgångspunkten för Leonid Sudakov och Najoh Tita-Reid från Mars Petcare.

De gjorde avstamp i Arthur Millers ”En handelsresandes död”, och liknar stora delar av marknadsföringssektorn vid romanens huvudfigur, Willy Loman, som klamrar sig fast vid sin gamla världsbild och inte vill se eller erkänna utvecklingen.

”Det finns en identitetskris i branschen. Vi blir distraherade, maktlösa och splittrade i vår jakt på innovation och digital magi. Vi fokuserar på medierna och tappar bort budskapen”, sa Najoh Tita-Reid, som är Chief Brand and Experience Officer på Mars Petcare.

”Det som kan rädda oss är vår förmåga att skapa verkligt konsumentvärde”, fortsatte hon och pekade på studier som visade på ett bristande självförtroende i hela branschen.

Bara 1/3 av marknadscheferna i en stor undersökning, tyckte att de har en tydlig strategi för att skapa värde. En annan studie visar dessutom att bara 1/4 har tydligt definierat de värden som de ska arbetar efter. Och det är förstås inte lätt att skapa värde, om man inte ens vet vad det är.

Mer än hälften tror inte heller att de har någon egentlig påverkan på företagets tillväxt.

Så, hur ska man vända på den utvecklingen?

Teamet Sudakov/Tita-Reid berättade om studier som gjorts också på framtida marknadsförare och konsumenter. Generation Z alltså.

500 marknadsförare, som just tagit sina allra första steg i karriären menar att det är nödvändigt att bättre förstå hur man skapar förtroende.

”66 procent av de unga marknadsförarna menade att vi måste lära oss förstå människor bättre”, sa Najoh Tita-Reid och som flera andra talare i Cannes underströk hon betydelsen av konsumentkännedom för att skapa förtroende och verkligt värde. Då måste man också tala med sina konsumenter.

”Så enkelt är det. Men det betyder inte att den är lätt!”, underströk kollegan Leonid Sudakov (President of Growth, Digital and Platforms) som berättade att man också gjort en större undersökning bland unga konsumenter om hur de ser på reklam och marknadsföring.

En mycket stor andel av dem menar att vi redan konsumerar mer än nödvändigt och över 60 procent menade att det är marknadsförarna som får dem att köpa en massa prylar som de inte ens vill ha.

Men det finns ändå hopp om den kommande generationen marknadsförare, menade Leonid Sudakov som berättade att 70 procent av dem som söker sig till marknadsföringssektorn gör det för kraften i kreativitet. 75 procent av dem anser att man ska använda kreativiteten för att skapa positiva krafter.

”Dessutom måste man komma ihåg att kreativitet inte är något tröstpris för dem som inte lyckas ta ledningen affärsmässigt. Nej, inte alls. Kreativiteten ÄR affären”, underströk Leonid Sudakov innan han och Najoh Tita-Reid övergick till att visa konkreta exempel på reklam från Mars Petcare.

Som exempelvis hur man använt AI på ett kreativt sätt, förankrat i verkliga värderingar för Pedigree.

Eller Whiskas-reklamen som har sitt ursprung i att så många vill hitta ”den perfekta hunden”. Men är det då verkligen en hund?

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.