Nordnet – en förebild med sitt fokus på varumärke och kommunikation

För ett par veckor sedan belönades Nordnet med Stora Informationspriset.  Det är Sveriges Informationsförening, som varje år premierar företag och organisationer som ”utifrån ett helhetsperspektiv på varumärket utmärker sig i sin kommunikation till sina intressegrupper”.

Nordnet är ett bra exempel på integrerad varumärkesfokusering, med en hel del att lära andra företag.

Jag satt själv med i juryn för årets Stora Informationspris och fick tillfälle att titta närmare på Nordnets informationsstrategi och varumärkesfokus.

För mig var det aldrig någon tvekan om att Nordnet var en självklar och värdig vinnare av priset. Eller, som juryns motivering lyder:

”Nordnet är en organisation som genomsyras av kommunikation. Affären, verksamhetsídén och kommunikationen är integrerade delar av varandra och det är tydligt att detta slår igenom på alla nivåer. Transparens är ett honnörsord i en annars mycket sluten bransch. Nordnet har nått långt på kort tid och är ett utmärkt exempel på en kommunikativ organisation där kommunikation är en av organisationens grundläggande egenskaper.”

Företaget belönades både med ”huvudpriset”, som är Stora Informationspriset, som går till en ledare, VD eller motsvarande, i en kommunikativ organisation, där det är tydligt att det kommunikativa ledarskapet genomsyrar hela organisationen.

Men Nordnet belönades även i underkategorin ”ägare”, som belönar framgångsrik kommunikation inom Investor Relations, med motiveringen

”Nordnet har tagit IR till en ny nivå genom att använda nya grepp och våga släppa kontrollen, bland annat genom sociala medier. Kommunikationen är dessutom väl förankrad i organisationens verksamhet. De mätbara framgångarna är imponerande.”

Bolaget, startade 1996 som en renodlad internetmäklare, men har vidareutvecklats till en nätbank med ett växande urval tjänster för nordiska privatkunder. Första steget var lanseringen av bolån 2008.

Varumärket breddas alltså och vänder sig numera även till dem som vill öppna sparkonto eller låna pengar till en ny bostad. Dessa kunder ska lockas med enkelheten i att vara sin egen bankman utan en extra kostnader som ska täcka stiliga banklokaler och stora personalskaror.

Udden är riktad mot ”gammelbanken”, på temat ”Unbank yourself!”

Samtidigt är det förstås viktigt att också ursprungsmarknaden stärks. Finansanalytikerna ska delvis lära om och inte bara jämföra Nordnet med renodlade internetmäklare. Däremot skall de förhoppningsvis se skalfördelar i den nordiska strategin.

För att ta fram och formulera varumärkesstrategin och bygga kommunikationen utifrån detta har Nordnet samarbetat med Garbergs, där främst Peter Westling och Martin Gumpert varit involverade i arbetet.

De har bland annat tagit fram sju reklamfilmer, där gammelbankens fyrkantiga attityd till sina kunder och deras pengar är temat. Just nu visas filmen där gammelbankens direktör, Mr Square, njuter av alla sina pengar i bankvalvet.

För att ytterligare tydliggöra skillnaden mellan den gamla, fyrkantiga banken och Nordnet, har även en ny, rund logotyp tagits fram.

Kommunikationen är alltså central för Nordnet. Inte bara i form av reklam i tv och andra medier.

Hela organisationen är byggd runt varumärket, med avdelningen ”Brand”, som ett nav. Där ingår alla kommunikationsfunktioner, som investor relations, pr, sociala medier, intern- och extern kommunikation. De samarbetar i sin tur löpande också med andra avdelningar. Via intern web-tv informerar medarbetare på från olika avdelningar varandra om vad som händer och varför.

Bolagets kommunikationsfokus blir extra tydlig genom att vd och de olika landscheferna är aktiva på Twitter, Facebook, YouTube och i bloggar. Där beskriver man exempelvis nya reklamkampanjer eller söker folk. Men nätet används även för live-rapportering av delårsrapporter och direkt dialog med finansmarknaden och medierna.

Personalen uppmuntras också att vara aktiva i de sociala medierna, som ambassadörer för företaget.

Banken Nordnet har hittills fått 215 000 svenska privatkunder och ytterligare 146 000 i övriga Norden. Förra året ökade antalet konton i Sverige (organisk och via förvärv) med 30 procent (17 procent på nordisk nivå).

Det kan förvisso tyckas självklart att en nätaktör som Nordnet, är aktiv i sociala medier och interaktiva kanaler. Det skulle väl snarare vara uppseendeväckande om de inte var det.

Men det mest intressanta med Nordnet, enligt min mening, är hur organisationen byggts runt varumärket och hur kommunikationen blir en central funktion i detta. För hela företaget. Uppifrån och ner. Nerifrån och upp. Samtidigt förstår och respekterar man behovet av öppenhet och transparens. Samt att det också innebär att man i viss mån tvingas våga släppa taget om sitt varumärke, som måste vara starkt nog för att klara sig på egen hand i vissa sammanhang.

Den insikten och strategin skulle fler ha nytta av. Det kräver inte att man är nätaktör.

 

 

 

Övriga vinnare i årets utdelning av Stora Informationspriset i underkategorierna

 

Informationspriset Samhälle
Detta pris vanns av företag IQ och motiveringen lyder:
”IQ har med innovativa grepp gjort en tråkig pekpinne till ett häftigt partytrick. Genomslaget för det tabubelagda, svårgreppbara alkoholbeteendet har varit imponerande. En viktig fråga har fått den uppmärksamhet den förtjänar, tack vare utmärkta insikter om målgruppen och en stor dos nytänkande”.

Informationspriset Marknad
Priset går till Lantmännen. Motiveringen lyder:
”Lantmännen har i sin marknadskommunikation tagit organisationen från osynlig producent till ansvarsfull företrädare för matbranschen. Förändringen är imponerande och framförallt väl genomförd, inte bara i kommunikationen utan i hela organisationen.

Informationspriset Medarbetare
Hyresgästföreningen vinner detta pris. Motiveringen lyder:
”I en utspridd och heterogen organisation är internkommunikation en utmaning. Hos Hyresgästföreningen tar alla medarbetare ett kommunikationsansvar och kunskapen om övergripande mål och vision har väsentligt förbättrats. Anställda känner i allt högre utsträckning att de har tydliga mål att arbeta mot. Särskilt arbetet med att stärka chefernas kommunikativa ledarskap är förtjänstfullt.”

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.