Sven-Olof Bodenfors – en reklam-nestor

Henrik Frenkel talade om Sven-Olof Bodenfors och Staffan Forsman som levande legender, när de fick Stora Annonsörpriset. Och i reklambranschen finns det väl ingen som så tydlig personifierar uttrycket ”nestor” eller ”centralfigur” idag som Sven-Olof Bodenfors.  Men när han och Staffan Forsman startade byrå tillsammans var han lite mer av en doldis. Staffan Forsman hade redan i flera år gjort uppmärksammad och framgångsrik reklam tillsammans med Lasse Collin i Collin & Forsman. Sven-Olof Bodenfors däremot hade fram tills dess arbetat, på mindre uppmärksammade byråer. Bland annat på Marknad & Information, där han till exempel gjorde reklam för Hanssons Fyrverkerier.

–Med KG Gyllensvärd och Ulf Jönsson lärde jag mig vad kamratskap och glädje betyder i en arbetsgrupp. Och Ulf lärde mig definitivt hur viktigt det är med analys och klarsyn, berättade han en gång för mig i en intervju.

–Jag har ofta dragit i det som andra inte velat dra så mycket i. Men jag hade, som andra, en önskan om mer exponering för det jag gjorde. Eller som gamla kollegan Jönsson sa: det är inte lätt att vara blottare om man inte får öppna rocken, berättade Sven-Olof Bodenfors.

I konstellation med Forsman fick han dock till slut slå upp rocken på vid gavel.

När han en gång själv skulle förklara sina främsta styrkor, nämnde han sin nyfikenhet, entusiasm, uthållighet och ett visst mod. Därtill en förmåga att skapa relationer till andra. Något som också gjort att han vågat släppa fram och uppmuntra andra.

–Jag har lätt för att brinna för det jag gör och har skaffat mig en omgivning som också brinner. Fördelen är av flera är bättre än jag själv och också har lättare att avgränsa sig och kan stoppa mig när jag blir alltför entusiastisk.

En annan av hans fördelar torde också vara hans allsidighet. Han har själv arbetat med närapå alla discipliner som finns på en reklambyrå. Började som AD med bl a Wrangler som kund. Detta var på 70-talet, när det var mycket svårt att finna copywriters, så efter några år fick han hoppa in och jobba med text också. Med tiden gled han vidare in i projektledarrollen och han har hoppat mellan de två senare sedan dess.

Att det sedan blev i egen regi berodde mycket på att han ville bevisa att det visst gick att driva en idébaserad, stabil och lönsam reklambyrå i Göteborg. För enligt fördomarna kan man inte hamna på den absoluta toppen av den svenska reklameliten, om man inte sitter i Stockholm. Något som alltså är kvalificerat struntprat. Varumärket Forsman & Bodenfors har till och med fått duktiga yrkesmän att vända huvudstaden ryggen.

Men ingen byrå kan starta utan en kund som tror på ambitionen, påpekar Sven-Olof bodenfors. Michael Jonasson på Tor Line var den som stödde Forsman & Bodenfors när de kastade loss.

Hemligheten med Forsman & Bodenfors kan förmodligen formuleras i ett enda ord: Lust. Sven-Olof Bodenfors förklarar att byrån bygger hela sin existens på lust och glädje. Till reklam och till människor. Dessutom vågar han och hans kamrater kosta på sig att känna ärlig beundran för kollegor och har hållit sig med många förebilder genom åren.

–Först Lasse Collin och naturligtvis Leon Nordin med sitt intellekt. Herrarna Hall och Cederquist. Deras reklam är vacker och värdig. Brindfors’ konsekvens. Och Rönnbergs förslagenhet.

I en intervju i Quo Vadis för ett antal år sedan beskrev ekonomie doktor Kjell A Nordström den ideale ledaren för en kreativ organisation som en rund fyrkant. En person som lyckades kombinera motsatserna kreation och exploatering.
Sven-Olof Bodenfors är en rund fyrkant. Som ledare för en av landets mest framgångsrika reklambyråer var det kanske en nödvändighet. Men det har aldrig varit någon självklarhet att ens en reklambyråchef har båda sidorna inom sig.

–Jag är inte utbildad till att vara företagsledare, så jag jobbar på intuition. Men jag tror inte att något är omöjligt förrän jag försökt och bränt fingrarna, förklarar Sven-Olof Bodenfors.

Nu har det nog inte blivit så många brända fingrar genom åren. Byrån har vuxit och lyckats behålla den gemensamma värdegrund, som är själva fundamentet. Och Sven-Olof Bodenfors har lyckats fasta ut sig själv ur byrån, utan alltför stora problem.

2001 belönades han med platinaägg, som den första projektledare. Idag är hans verksamhet bredare och hans insatser kanske inte alltid lika publika, som när han var centralgestalt i landets mest framgångsrika byrå.

Men Sven-Olof Bodenfors har länge, även under de mest intensiva byrå-åren, aktivt arbetat bredare för kommunikationens och reklambranschens roll i samhället. Från Reklamförbundets styrelse till kontakterna med beslutsfattare och politiker, som Leif Pagrotsky. Idag är han aktiv i ett antal styrelser. Men det som jag tycker är mest spännande är att han idag också är ordförande i Näringsdepartementets råd för kulturella och kreativa näringar. Det väcker ett hopp om möjligheterna för förändrade attityder till reklam. Ska någon lyckas vända den oljetankern, så är det nog Sven-Olof Bodenfors.

 

Print Friendly, PDF & Email

5 thoughts on “Sven-Olof Bodenfors – en reklam-nestor

  1. I have really enjoyied reading your well written article. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!

  2. I have really enjoyied reading your well written article. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.