I lågkonjunkturer omprövas det mesta och föder nytänkande och omvälvningar på många plan. Ofta till stor nytta för den fortsatta utvecklingen. Den här långa bistra ekonomiska vintern är inget undantag. Kommunikationsbranschen har haft det kärvt länge. Medarbetarna utgör den huvudsakliga kostnadsmassan och lönenivåerna ligger sedan decennier högt över många andra branscher. Skriande kreatörsbrist på 80-talet […]

Print Friendly
Läs mer

I Clas Collins branschstatistik för 2011 kan vi se att kommunikation växer som exportnäring. Kanske är det dags att komplettera, musikundret, modeundret och alla andra under med reklamundret. Clas Collin konstaterar i sin mätning av kommunikationsbranschen 2011 att 148 av de mätta byråerna, tillsammans fakturerar 490 kr miljoner kronor på exportförsäljning. Räknat enbart på byråintäkten. […]

Print Friendly
Läs mer

”Ingenting är någonsin så bra som det ser ut. Men heller inte lika dåligt.” Det gamla, franska talesättet dyker upp i mitt huvud när jag läser Clas Collins senaste statistik över kommunikationsbranschens utveckling. Den just färdigställda rapporten avser 2011 och är intressant på flera sätt. Inte minst som illustration över att gårdagens verklighet inte självklart […]

Print Friendly
Läs mer

Jag hoppas att du inte missade du K Special och ”Art & Copy – Verklighetens Mad Men” härom veckan. För då så missade du det bästa program om reklam som någonsin visats i svensk tv. Av upphovsrättsskäl fanns programmet bara kvar en vecka på SVTPlay.  Det är lika trösterikt som frustrerande att konstatera att även […]

Print Friendly
Läs mer

När almedalsveckan drar igång är Sveriges Annonsörer på plats, för att tala om reklam. Det är jättebra. Ännu bättre vore det förstås om de också varit på plats i Cannes för att lyssna och lära om reklam. Men vid Cannes Lions fanns inte organisationen på plats över huvud taget och bara ett halvdussin svenska annonsörer. […]

Print Friendly
Läs mer

Varumärket måste vara en fråga för ledning och styrelse, säger SAS-chefen Jan Carlzon, som är intervjuad i dagens SvD och även talar om samma sak på Stockholm Media Week. Så rätt. Så självklart. Och ändå, så korkat det blev. Jag vet inte om det beror på att Jan Carlzon drabbats av svårartad, partiell minnesförlust.  Eller […]

Print Friendly
Läs mer

Det har blåst upp till något av en namnstorm mellan organisationerna Sveriges Kommunikationsbyråer och Sveriges Informationsförening, som nu beslutat att byta namn till Sveriges Kommunikatörer. Sveriges Kommunikationsbyråer, Komm, är inte alls förtjusta. Jag kan förstå dem. Namnen är snarlika. Men jag tar för givet att Komm har skyddat sitt namn och varumärke på PRV, som […]

Print Friendly
Läs mer

Under de senaste veckorna har en debatt blossat upp om bristen på jämställdhet i kommunikationsbranschen. Dagens Media presenterade förra veckan en genomgång av könsfördelningen på ledande poster i på byråer av olika discipliner.  En deprimerande läsning. En enda kvinnlig vd på mediebyråerna och en enda kreativ chef på reklambyråerna. Inte fullt lika illa, men nära […]

Print Friendly
Läs mer

Rory Sutherland, vice vd i Ogilvy Group, är av de mest intressanta och inspirerande talarna i reklambranschen. Det är inte konstigt att the Guardian rankat honom som en av de mest inflytelserika personerna i medievärlden. Under det senaste halvåret har jag haft tillfälle att höra honom tala vid två tillfällen. Först på Tendensdagen i höstas […]

Print Friendly
Läs mer

Eftersom jag emellanåt porträtterat några av reklambranschens största stjärnor och nydanare, kan jag naturligtvis inte låta bli att också presentera Bosse Rönnberg närmare. Han har utan tvivel varit en av svensk reklams viktigaste förgrundsfigurer och omdanare genom tiderna. I den svenska reklamens Hall of Fame måste han ställas sida vid sida med bland andra Leon […]

Print Friendly
Läs mer

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!