När blev Hemtex VD “reklamexpert”?

Dagens Industri publicerar idag, på guldäggets 50-årsdag, en artikel om börsbolagens svaga representation bland guldäggsnomineringarna.
Det finns flera förklaringar till att börsbolagen är underrepresenterade. Det räcker med att studera forskningsrapporten, Brand Orientation Index för att få flera svar. Börsbolagen är också underrepresenterade när det gäller varumärkesfokus. I det läget ligger guldägg långt bort.
Dagens DI-artikel avslutas med några citat från Hemtex vd (nuvarande vd, kan ske man ska säga, vd-byten är nästan lika vanliga på Hemtex som realisationerna). Sällan har väl någon med så svag auktoritet i ett ämne uttalat sig om det.
Skälet till att han får äran är att Hemtex har nominerats i design-kategorin, efter omgörningen av sina butiker.

“Det är självklart roligt och en klapp på axeln” säger vd Erik Gumabon i Dagens Industris intervju.

Han tänker inte på gå Guldäggsfesten. Ty, “Det är väl en firmafest för reklambranschen”, säger han till DI, som berättar att han Gumabon inte heller är “övertygad om reklamens förtjänster.”

Nej, för där vet han bättre:

“Nej, reklam kostar mer än det smakar. Vi får bäst respons från vår kundklubb och våra butiker. Det är där vi ska bygga vårt varumärke”

Jo, då ni läste rätt. Så sa Hemtex nuvarande vd, Erik Gumabon om reklam. Och om sitt varumärke.  Ett av detaljhandelns svagaste och mest misshandlade varumärken. 

Läs gärna mitt inlägg om Hemtex, som en liten påminnelse.

Print Friendly, PDF & Email

3 thoughts on “När blev Hemtex VD “reklamexpert”?

  1. Jag är nog böjd att hålla med Janne, faktiskt. Erik är duktig och skärpt. Däremot kan man ju undra lite över journalistens val av intervjuobjekt. Och över hela äggspektaklet som sådant…

  2. Påminner mig om den gamla sanningen att dålig reklam är alltid dyr och bra reklam alltid en bra investering…

  3. Underskatta inte Erik Gumabon. Till skillnad från många andra vd:ar så vet han vad han talar om.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.